Služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Lucie Vaverková, DiS. je všeobecně zaměřená praxe.

Zabýváme se právním poradenstvím v těchto oblastech práva:

  • trestní právo (obhajoba, pomoc s podáním trestního oznámeni, konzultace při sdělení usnesení o zahájení trestního stíhání, doprovod k výslechu u PČR ap.)
  • přestupky (v dopravě, proti občanskému soužití ap.)
  • občanské právo (kupní smlouva, smlouva o dílo, věcné břemeno, převod nemovitostí, směnky a další)
  • rodinné právo (předmanželská smlouva, dohody o vypořádání spoječného jmění manželů, dohoda o výchově a výživě nezletilých dětí, dědictví)
  • obchodní právo (zakládání obchodních společností, obchodní smlouvy)

Dále poskytujeme službu advokátní úschovy, doprovod či zastupování při jednání se správními úřady (magistrát, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna ap.)

Máte-li dotaz týkající se našich služeb nebo na cenu za právní pomoc, napište nám email, obratem odpovíme.